Zasady rekrutacji do bursy w ZSP nr 3


Terminy rekrutacji

Deklaracje  dla kontynuujących pobyt w bursie


Dla wychowanka pełnoletniego


Dla wychowanka niepełnoletniego

Wnioski i  oświadczenia dla kandydatów do bursy


Dla kandydata pełnoletniego


Dla kandydata niepełnoletniego


Oświadczenie o wielodzietności


Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka